Brief over OZB in Eigen huis magazine

Dit ledenblad plaatste mijn brief in het aprilnummer

Op zich is het goed dat de VEH de woonlasten in de gaten houdt, waaronder de OZB. Maar telkens wijst u uitsluitend op de hoogste verhogingen en op de verschillen tussen gemeenten. Zo blijft buiten beeld hoe laag de OZB is: een paar honderd euro. Dat is ongeveer een honderdste van het totale belasting-bedrag en is alleen voor een zeer kleine minderheid van de eigenaren moeilijk op te brengen. In Amsterdam, waar de eigenaren de laatste jaren tienduizenden euro’s rijker werden (op papier) is het gemiddelde 142 euro. Het gemeentebestuur verlaagde het tarief voor 2018 zelfs vanwege de gestegen WOZ-waarden. In gemeenten met een gemiddelde WOZ-waarde van zes ton is de OZB vijf- of zeshonderd euro. Een hervorming van de lokale belasting is nodig met als kern een verhoging van de OZB, waarbij de overwaarde meegerekend wordt.

De kop De ozb is eigenlijk best laag komt van de redactie, ik zei OZB kan omhoog.

In het mei-nummer staat een brief van een lid. Hij vindt dat hij al genoeg heeft betaald aan Btw en dat de OZB afgeschaft moet worden. Waarschijnlijk heeft het blad meerdere reacties gekregen.

In een volgend stuk vertel ik hoe een hervorming van de lokale belasting eruit kan zien.

 

Advertenties

Geen enkele onafhankelijke kandidaat in stadsdeelcommissie

Lees ook Chris Aalberts’ reportages over de verse stadsdeelcommissies in thepostonline. In deel 5 merkt hij op

Zo leren [de leden] hoe nuttig al die burgerinput is en ook waarom de commissieleden het beleid tot in de puntjes moeten kennen: als zij straks zijn omgeturnd tot volwaardige beleidsexperts, kunnen zij de burger bij klachten meteen melden dat het beleid zó goed is dat ze op moeten houden met zeuren.

En de ervaringen van Lex de Jong, een actieve buurtbewoner in Bos en Lommer die zich verkiesbaar stelde. 

Maar voor kandidaten biedt de Kandidatenwijzer nauwelijks de ruimte zich te onderscheiden [].

Het stelsel wordt namelijk nogal overhaast ingevoerd en de inhoud van de functie is nog grotendeels onbekend.

Op 14 april stuurde een veertigtal onafhankelijke kandidaten (waaronder Lex) een brief (raadsadres) aan de gemeenteraad met hun ervaringen, en een pleidooi voor een “eerlijk en transparant systeem, dat ruimte biedt voor echte burgerparticipatie.”

 

Zoals ik in januari schreef

Idealiter zouden alleen individuen op de kieslijst staan, maar dat gaat de zittende partijen natuurlijk te ver. Zij nemen overal deel en zullen normaal gesproken alle zetels bemachtigen.

Er zijn enkel een paar zetels voor (in deze stad) nieuwe partijen (Denk, 50Plus).

Het nieuw bestuurlijk stelsel komt er, maar met de oude partijen, zowel in het bestuur (aangesteld door B&W) als in de adviesraad.

Let op: die stadsdeelcommissie zouden -in eerste opzet- gevuld worden door onafhankelijke burgers ! Het omgekeerde gebeurde.

Dat heeft als oorzaken:

  1. De lage kwaliteit van de onafhankelijken. Niemand heeft z’n best gedaan om een keigoed programma te schrijven, want dat is de eerste vereiste als je geen bekende wijkbewoner bent. Ze bleven steken in vage slogans. Sommigen presenteerden slechte pasfoto’s, anderen geen !
  2. De gebrekkige steun voor de onafhankelijken vanuit de gemeente. Eén middag workshop campagne voeren, een wrakke kandidatenwijzer en een poster op de officiële borden is bijna niks (Ik haakte eind januari af, wat daarna gebeurde weet ik niet).
  3. Vrijwel geen aandacht in de (lokale) massamedia, wat maar deels het gevolg is van verdringing door de twee andere verkiezingen.
  4. Vooral de hoogopgeleiden gaan stemmen en zij wensen geen nieuwe, onbekende mensen, in welke raad dan ook. De lageropgeleiden weten dat het bestuur en de raad tegen hen regeren en hebben de moed opgegeven.

In ‘mijn’ gebied waren zo’n 2200 stemmen nodig voor een zetel in de commissie: niet weinig.

Smaad jegens Stem van de straat

Hoe zit het met de bijna-boycot van de Stem van de straat ? De massamedia houden wel van controverses en kritiek op de overheid of publieke sector is toegestaan. FvD kraakt de publieke omroep af en stelt sanering voor, maar van een boycot is geen sprake.

Zoeken op internet levert maar een paar hits op.

Alleen NAPnieuws liet Steve Brown aan het woord.

Nu.nl in december: “Oud-crimineel Steve Brown doet mee met raadsverkiezingen”.

AT5 berichtte toen over de deelname van Stem van de straat. Kop:

Oud-crimineel Steve Brown doet écht mee met raadsverkiezingen

Het Parool schreef korte stukjes over alle outsiders (15-3). Over Steve Brown

Beroep: Supercrimineel en auteur van titels als Zware Jongens en Drugsbaron in Spijkerbroek.

Mijn tweet

De tweede link gaat naar de reactie van Steve Brown.

 

De stemvandestraat komt niet voor in de Kieswijzer van het Parool (in De Persgroep), wel in de stemwijzer van ProDemos (gemaakt in opdracht van gemeenten) en het Kieskompas.

John Jansen van Galen schrijft over de vage slogans en de lastige keuze, in het Parool van 17 maart. Bij het Kieskompas kwam hij uit bij De stem van de straat ! Hij noemt Steve Brown een “veroordeelde drugsdealer” en jammert

Waar heb ik het aan verdiend om gekoppeld te worden aan uitgesproken dorpsgekken ?

Tja als je binnen zit meen je dat alleen gekken kunnen te keer gaan tegen Het Parool, De Balie en het stadsbestuur. Jansen van Galen beseft niet dat De stem van de straat  authentiek-links is. Dit leg ik later uit.

Overigens is Brown nooit wegens drugshandel veroordeeld, zegt wikipedia. Zelf zegt hij geen strafblad te hebben.

In AT5’s Debatje met debatteren telkens twee kandidaten over een stelling. Een van de laatste afleveringen, ongeveer vier dagen voor de verkiezingsdag, was met Steve Brown en Iwan Leeuwin. Dat was zijn enige optreden bij de gevestigde omroep.

En hij was de enige die zich goed voorbereid had, door uit te zoeken welke geloofsorganisaties subsidie krijgen van de gemeente.

Stemadvies stadsdeelcommissies

Er zijn maar weinig onafhankelijke kandidaten op het stembiljet gekomen, modaal is 4 per gebied. Oost heeft er 17 in totaal (als je de langer bestaande Meerbelangen niet meetelt), op 136-duizend inwoners is dat schamel.

In Westerpark maar 1 onafhankelijke kandidaat en Samen, die in meer gebieden op het biljet staat.

In IJburg / Zeeburgereiland is De WIJburgerraad opgestaan (niet verwarren met Wijburg). Jeroen Overweel wil democratische vernieuwing: transparantie, experimenteren, en een politiek café ipv social media.

 

Nog iets over de ondersteuning van onafhankelijke kandidaten door het bestuur.

Amsterdam.nl levert

  • Een heel korte motivering per lijst, een foto en naam.
  • De KandidatenWijzer van ProDemos.

Eerst krijg je pasfoto’s, met op de achterkant de naam en de lijst.

Stap 2:

Wat zijn de belangrijkste kwesties in uw gebied? Maak uw eigen top 10 door de kwesties op volgorde te zetten.

Stap 3

Waardeer de uitspraken van de kandidaten. U kunt 1 (spreekt me niet aan) tot 5 sterren (spreekt me zeer aan) geven.

Er staat 1 korte uitspraak per lijst.

In Buitenveldert/Zuidas zijn maar 7 lijsten, waarvan 2 onafhankelijke.

Twee voorbeelden

Een probleem voor 1 is een probleem voor Allen gezond leefklimaat, ouderenzorg aanpakken we zijn toe aan een ander politiek klimaat.

 

Wij staan in voor meer haltes voor openbaar vervoer, dat u lekker kan genieten van mooie parken, dat Joodse instellingen en winkeliers goed beveiligd worden en dat er voor iedereen een thuis is in de buurt, waaronder ouderen.

Da’s heel weinig om op te oordelen. Nergens is te zien hoe ze denken over de tien kwesties. Kost wel weinig tijd zo.

Na het sterren geven komt het resultaat: een top drie. Klik op een foto en je ziet een korte motivering.

Hierna kun je de kandidaten filteren op leeftijd, opleiding, werk-achtergrond, buurtactiviteiten. Dat is een interessante optie. Zo valt na te gaan hoe weinig mensen met vmbo of mbo op de lijsten staan.

 

 

 

 

Stemadvies: Wet WIV (sleepwet)

Mijn redenen om tegen te stemmen

Amnesty heeft een goede lijst. Punt 2

De wet staat toe dat gegevens ongefilterd gedeeld mogen worden met buitenlandse geheime diensten, dus zonder te weten waar ze precies over gaan.

Novini had een scherp inzicht in de opstelling van de VS.

Helaas kun je ook concluderen: met of zonder nieuwe wet gaan de VS-diensten hun gang. We hebben een andere opstelling van onze diensten nodig.

Ook De Correspondent heeft een goede analyse.

 

Verder: Er zijn voldoende gegevens beschikbaar, maar het blijkt erg moeilijk om de relevante dingen eruit te halen. Dan is uitbreiding van de vergaar-opties niet nodig.

 

Stem Stem van de straat (A’dam)

In Amsterdam valt op het eerste gezicht niets te kiezen. Alle partijen zijn het grotendeels met elkaar eens.

De aspiranten overtuigen mij niet. Het Forum voor Democratie heeft weinig originele voorstellen, vindt dat armen niet op die dure grond thuis horen, en zegt niets zinvols over mobiliteit* (= mijn terrein zie baluw).

De Partij van de Ouderen komt wel op voor de gewone amsterdammer. Maar alleen als je werkt

Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving
Zo is het! De focus moet gericht zijn om mensen weer aan het werk te krijgen. Mensen die kunnen werken, moeten werken. Weigeren ze dat, dan is het korten of zelfs intrekken van bijstand gerechtvaardigd. Daarnaast vindt de Partij van de Ouderen dat mensen met een bijstandsuitkering verplicht moeten worden om een tegenprestatie te leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk.

Voor de PvdO moet de bijstand een vernederingsmachine blijven (label van Willem Schinkel). Die valt dus af.

De Piratenpartij heeft goede voorstellen voor democratisering, de indrukwekkende lijst vind je in de pdf op MeerDemocratie, onderzoek naar de houding bij partijen. Maar deze partij leeft volledig in de verzonnen werkelijkheid van klimaatverandering en valt af.

Duurzaamheid is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. De uitstoot van broeikasgassen en het opraken van fossiele brandstoffen vragen om een radicaal andere omgang met onze planeet.

 

De stemvandestraat -lijst 11- wordt door de kassamedia doodgezwegen. Begrijpelijk want Steve Brown (blog  – twitter)  en de zijnen komen helder en geloofwaardig op voor de arme helft van de stad (“Laagste en Lage Middenklasse”) en hij zegt wat hij denkt. Over het stadsbestuur: Zakkenrollers zijn het. Ratten in pak en Die oplichters, volksverlakkers en farizeeërs verdienen het om een vette dweil over zich heen te krijgen.

Over het koninklijk paleis: “Weet je hoe we aan meer woningen komen? Dat paleis op de Dam vorderen”.  (Ik maak er liever een gratis toegankelijk openbaar gebouw van, zoals het bedoeld was.)

Hoe de kassamedia deze partij doodzwijgen of belasteren schrijf ik in een nieuwe blog.

 

Hier de opvattingen van De Stem van de Straat op de punten van het Kieskompas.

De partij is het niet eens met de tegenprestatie in de bijstand:

Wij achten het [ronduit vernederend] dat mensen met een inkomen dat al rond het bestaansminimum zit te dwingen tot verplicht veelal zinloze bezigheden die geen uitzicht bied op een baan.

De meeste standpunten zijn origineel en zinnig.

Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB () worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens.
Maar de Stem van de Straat is een voorstander dat de sociale voorzieningen niet alleen in stand worden gehouden maar substantieel worden verhoogd en die meerkosten moeten verhaald worden op o.a. de 1% die 78% van alles bezit middels bijv. onroerendgoedbelasting op hun vastgoed en/of verhaald worden op huisjesmelkers als prins Bernard Jr. En het VVD kamerlid Haga en bij de expats/toeristen.

Vastgoed van de 1% belasten, dat is nou links beleid.

Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd
Hier is de Stem van de Straat helemaal mee eens.
Met dien verstande alleen toegankelijk voor bewoners van de binnenstad.

Niet goed doordacht: moeten alle bezorgers, bezoek en monteurs met de fiets of tram ?

 

Overeenkomsten met Donald Trump: Amerikaan, serie-ondernemer, zegt wat hij denkt, tv-presentator (tokshow op Salto 1), door velen gezien als gevaar.

Ik sluit een raadzetel niet uit. [Die haalde hij niet, zie andere blog]

 


* Drie puntjes van FvD: Grote parkeergarages aan stadsranden (staat in alle programma’s) , Amsterdamse vergunninghouders voorrang bij parkeren (hebben ze al) ,  GEEN brug naar Noord, maar nieuwe IJ-tunnel (beter betere veerponten dan tunnel).

Burgemeesters boven de wet

Opens external link in new windowJohn Jansen van Galen schreef over burgemeesters die doen alsof ze boven de wet staan.

Mijn reactie

Van Galen is een oplettend mens, dus hij zou kunnen zien dat dit geen uitzonderingen zijn. De laatste zinnen geven de situatie goed weer (‘Als’ vervangen door ‘Dat’). De overheid heerst als dwingeland.

Veel wetsartikelen zijn algemeen verwoord, dus open voor uitleg naar links of rechts. Dat doet de overheid met verve, en raad eens wie wint, hij of de burger /ondernemer ? Die kan naar de rechter maar a vaak heeft de overheid dan al feiten geschapen, b vaak krijgt de overheid gelijk, c een ongekozen m/v is dan deel-bestuurder.

We hebben een veel wijzer bestuur nodig, dat kansloze migranten weert. De burgemeesters worstelen met problemen die door de overheid veroorzaakt zijn.

Dit werd niet geplaatst, onder het online artikel.